top of page

HILLERØDSHOLMSKOLEN

Følg med i processen her

AKTUELT

Vi har haft nogle spændende workshops med både elevråd og personale den 1.9.22. Vi har fået rigtig mange input til det videre arbejde og er i fuld gang med at samle op og se på de retninger, det kan pege projektet i.

Næste aktivitet er et møde med den nedsatte arbejdsgruppe af ledelse og repræsentanter fra personalegruppen, hvor vi arbejder sammen om konturerne til en kommende helhedsplan for skolen. Der forventes to arbejdsgruppemøder, hvorefter der holdes en fælles workshop for en udvidet kreds for at kvalificere helhedsplanen og kapacitetsudvidelsen. 

Man kan se dialogprocessen nedenfor. Der er endnu ikke sat dato på næste arbejdsgruppemøde og den sidste workshop, da projektet og processen netop er udvidet for Hillerødsholmskolens vedkommende.

FAKTA OM OPGAVEN

Et ekstra spor og helhedsplan for skolen 

Hillerødsholmskolen består af to afdelinger, hvor den store afdeling på Hillerødsholmsallé vokser i de kommende år. Opgaven er at udvikle en helhedsplan for skolens fremtid, der sikrer en opgradering af de pædagogiske og fysiske rammer, samtidig med, at der skabes kapacitet til et ekstra spor. 

 

Projektet tager afsæt i Hillerødsholmskolens vision og i Hillerød Kommunes fokus på at skabe "Stærke Fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed". 

 

Projektet skal primo 2023 munde ud i et dispositionsforslag for den kommende ombygning - en første etape af helhedsplanen - og skabe en plan for den videre udvikling af skolens fysiske rammer. 

 

Løsningerne udvikles i dialog

Via skolens ledelse inviteres medarbejdere, skolebestyrelse og elevråd med i dialog om arbejdet gennem et workshopforløb, som er skitseret nedenfor. Her vil man også kunne læse opsamlinger fra de forskellige workshops, efterhånden som de er gennemført.

Læs mere om skolen på skolens hjemmeside.

OVERBLIK OVER PROCESSEN

WORKSHOP 1: 
OPSTART

FORMÅL

Rådgiverholdet introducerer projektets rammer, proces og mål såvel som det fundament, projektet står på med skolepolitikken og visionerne på området og beslutningsgangene i projektet.

 

Deltagerne inviteres herefter til at bidrage med behov, ønsker og øvrige relevante perspektiver i en workshopform, så vi får en bred indledende dataindsamling om behovet set med deltagernes øjne.

DELTAGERKREDS

Hele personalegruppen + skolebestyrelse.

TID OG STED

18.8.22 Kl. 14.15-16.15

Sted: Hillerødsholmskolen. 

Slides og opsamling fra mødet kan læses herunder.

slides foto.png
opsamling foto.png

WORKSHOP 2A: 
ELEVRÅDETS DRØMMESKOLE

FORMÅL

Rådgiverholdet arbejder med elevrådet om "drømmeskolen”: 

Hvilke behov oplever de? Hvad er de glade for? Hvad har de i øvrigt af ideer og tanker?

 

Workshopformen bliver aktiv, hvor børnene bygger prototyper af inde- & udemiljø, som basis for deres fortællinger om drømmeskolen.

DELTAGERKREDS

Elevrådet 

TID OG STED

1.9.22 Kl. 10.00-11.30

Sted: Hillerødsholmskolen. 

Opsamling kan læses herunder.

elevernes drømmeskole hhs kopi.jpg

OPSAMLING WORKSHOP 2A

WORKSHOP 2B: 
VISIONER FOR LÆRINGSMILJØER

FORMÅL

På denne workshop stiller vi skarpt på visioner for læringsmiljøer ud fra de områder på skolen, vi skal have fat i med projektet. Sammen med deltagerne skaber vi principbilleder af læringsmiljøer for alle, som vi i rådgivergruppen kan indarbejde i løsningerne. Det er en aktiv workshop, hvor vi bygger prototyper med Autens' Learning Space Design Lab som værktøj for at samskabe ønskede principper for de fremtidige læringsmiljøer. 

DELTAGERKREDS

Hele personalegruppen + skolebestyrelse.

TID OG STED

1.9.22 Kl. 14.00-17.00

Sted: Hillerødsholmskolen.

Opsamling kan læses herunder.

visionsdag.jpg

OPSAMLING WORKSHOP 2B

WORKSHOP 3:
LØSNINGERNE TEGNER SIG

FORMÅL

På denne workshop præsenterer rådgiverholdet oplæg til løsningsmodeller, som kvalificeres i samarbejde med deltagerne.

Workshop 3 er udvidet til i alt 4 møder, da opgaven er udvidet fra et kapacitetsprojekt til en helhedsplan. Der bliver derfor tre møder med en arbejdsgruppe og et fjerde møde med en udvidet kreds. 

DELTAGERKREDS

Arbejdsgruppe og

MED-udvalget.

TID OG STED

Nærmere info følger til deltagerne.

Sted: Hillerødsholmskolen.

 

Opsamling fra mødet kan læses her 3 uger efter workshoppen.

Skærmbillede 2022-12-06 kl. 12.16.17.png
bottom of page